Personvernregler for Fruugo

PERSONVERNREGLER, PRINSIPPER FOR VERN AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER
Beskrivelse av filen med personlige opplysninger: kunderegisteret for produkter og tjenester tilhørende Fruugo.

 1. FORMÅLET MED FILEN FOR PERSONLIGE OPPLYSNINGER OG GENERELL BESKRIVELSE AV FRUUGOS PERSONVERNREGLER

  Grunnlaget for behandling av personlige opplysninger er samtykke fra individet opplysningene gjelder, kundeforholdet eller andre relevante forbindelser mellom individet opplysningene gjelder og driften av Fruugo.

  Fruugo respekterer kundenes personvern, og er forpliktet til å etterfølge gjeldende databeskyttelseslover samt andre lover. I disse retningslinjene skal uttrykket «personlige opplysninger» bety informasjon som relateres til et identifisert eller identifiserbart individ, det vil si, en naturlig person. «Fruugo» refererer til Fruugo Ltd. og tilhørende datterselskaper.

  Disse personvernreglene omfatter også beskrivelsen av filen med personlige opplysninger for Fruugos produkter og tjenester, som beskriver behandlingen av personlige opplysninger som er samlet inn i forbindelse med Fruugos produkter og tjenester.

  Tilleggsinformasjon om personlige opplysninger og andre data som samles inn i forbindelse med tjenesten og behandlingen av den, kan bli gitt i forbindelse med visse Fruugo-tjenester. Denne typen tilleggsinformasjon – dersom den bestrider disse retningslinjene – skal overstyre retningslinjene.

  Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du i behandlingen av dine personlige opplysninger på den måten som beskrives i disse retningslinjene. Hvis du ikke godtar behandlingen av dine personlige opplysninger i samsvar med disse retningslinjene, må du ikke bruke Fruugo-nettstedet eller tilhørende tjenester.

 2. DATA SOM INKLUDERES I FILEN MED PERSONLIGE OPPLYSNINGER

  De personlige opplysningene dine samles inn når du registrerer deg som bruker av Fruugos tjenester, i forbindelse med salg av tjenester og bruk av tjenester, samt i forbindelse med promoteringer og salgskampanjer relatert til Fruugos produkter og tjenester.

  De personlige opplysningene som samles inn av oss, inkluderer blant annet opplysninger som faller inn under følgende kategorier:

  • Tekniske data. Selv om det generelt sett er mulig å være på Fruugo-nettstedet uten å registrere seg eller oppgi noen identifikasjon, sender nettleseren din inn visse typer informasjon til Fruugo, som IP-adressen din, dato og tidspunkt, hvilket nettsted du kom til Fruugo via, sidene du har vært på, linkene du bruker og innholdet du ser på. Andre tekniske data som samles inn, kan også bli opprettet i forbindelse med bruken av Fruugos produkter og tjenester. For eksempel kan telefonnummeret ditt, dato og tidspunkt for bruk av tjenesten og andre data som beskriver din bruk av tjenesten, bli overført til Fruugo som en del av normal datakommunikasjon. Fruugo bruker informasjonskapsler på nettstedene sine. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av informasjonskapsler, kan du se under Brukeridentifikasjon og Bruk av informasjonskapsler.

  • Informasjon som sendes inn av kunden. Fruugo samler inn følgende data i forbindelse med sine produkter og tjenester: kundens navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi kan også samle inn andre typer kontaktopplysninger som kreves for levering av produkter og tjenester, kundekommunikasjon og brukeridentifikasjon.
   Videre kan vi samle inn demografisk informasjon, som alder, kjønn, språk, bosted samt informasjon om dine preferanser, ønsker og godkjenninger, som vi er avhengige av for å utvikle våre produkter og målrette tjenestene våre.
   I forbindelse med noen av tjenestene kan vi også samle inn informasjon relatert til andre personer, for eksempel når du ønsker at vi skal levere produkter du har kjøpt, til en annen person.

  • Informasjon relatert til kunden og kontraktbaserte forhold. Vi samler inn informasjon relatert til kunden og kontraktbaserte forhold, som produkter og tjenester du bestiller og/eller bruker, kontrakter, kontakter og kundeklager, samt informasjon knyttet til anskaffelse og bruk av garantier og andre tjenester. Vi samler også inn informasjon knyttet til betaling og fakturering av produkter og tjenester, som faktureringsadresse og kredittkortinformasjon, samt informasjon knyttet til godkjenning av kredittinformasjon og annen tilhørende finansiell informasjon. Vi kan komme til å registrere brukerstøttesamtaler og samle inn annen type informasjon knyttet til interaksjonen mellom deg og Fruugo, og mellom deg og forhandleren som representeres av oss.

 3. FORMÅLET MED FILEN FOR PERSONLIGE OPPLYSNINGER

  Vi bruker dine personlige opplysninger til følgende formål:

  • Anskaffelse av produkter og tjenester. Vi kan også bruke dine personlige opplysninger for å administrere bestillinger, håndheve kontrakter og andre forpliktelser, samt for å besvare forespørsler og andre henvendelser. Personlige opplysninger kan også brukes til å identifisere brukere, tilpasse produkter og tjenester, ivareta informasjonssikkerhet og forhindre og undersøke misbruk innenfor rammeverket som tillates av loven. Dine personlige opplysninger blir ikke avdekket for tredjeparter i forbindelse med markedsføring uten at du godkjenner det først.

  • Utvikling av produkter og tjenester. Dine personlige opplysninger kan bli brukt i utvikling av Fruugos produkter og tjenester. Vi bruker hovedsakelig statistikk og annen tilhørende informasjon som ikke kan brukes til å identifisere individuelle brukere. Dine personlige opplysninger kan også bli brukt til målretting av produkter og tjenester, som å tillate oss å vise deg tilpasset innhold. Vi kan samle inn statistikk som er nødvendig for å utvikle produkter og tjenester, og samle inn informasjon i forbindelse med forskjellige produkter og tjenester, såfremt opplysningene ble samlet inn til samme formål.

  • Kundekommunikasjon og markedsføring. Så langt det tillates av loven, kan dine personlige opplysninger bli brukt til markedsføring av produkter og tjenester på Fruugo samt forhandlere og partnere som representeres av Fruugo, til direkte markedsføring, til markedsføringsundersøkelser og kundekommunikasjon, for eksempel for å informere deg om våre produkter og saker knyttet til våre tjenester. Vi kan også gjennomføre undersøkelser knyttet til kundetilfredshet.

 4. DELING AV OPPLYSNINGER

  Fruugo verken selger, leier eller avdekker dine personlige opplysninger på andre måter, bortsett fra i følgende situasjoner:

  • Samtykke. Vi kan komme til å avdekke dine personlige opplysninger, såfremt du har samtykket i det. Noen av våre tjenester kan være av en slik art at de publiserer brukeres personlige opplysninger, som gruppetjenester og tjenester brukere kan benytte seg av for å publisere sitt eget innhold.

  • Underleverandører og forhandlere. Dine personlige opplysninger kan bli avdekket til Fruugos underleverandører i den grad de deltar i implementeringen av tjenestens formål slik det beskrives i disse retningslinjene. Dine personlige opplysninger, som er nødvendige for å levere produktet du har kjøpt (f.eks. navn, adresse og telefonnummer), blir avdekket til forhandleren som selger produktet og til frakttjenesten som tar hånd om transporten av produktet. Slike tredjeparter kan ikke bruke dine personlige opplysninger til noen andre formål enn ytelse av den aktuelle tjenesten opplysningene ble delt for; slike tredjeparter er forpliktet til å holde opplysningene konfidensielle og sikre at nødvendige sikkerhetstiltak for informasjonsvern er iverksatt for å beskytte dine personlige opplysninger.

  • Internasjonale dataoverføringer. Dine personlige opplysninger kan bli overført mellom forskjellige land. Når produkter er bestilt for frakt utenfor EU-området, kan vi overføre personlige opplysninger til land som har andre juridiske regler for vern av opplysninger enn reglene som er omfattet av lovverket i Storbritannia. I slike tilfeller iverksetter vi nødvendige tiltak for å sikre vern av personlige opplysninger, som med lovpålagte kontrakter for konfidensialitet og databeskyttelse, og ved å bruke for eksempel standardavtaler som er godkjent av Europakommisjonen.

  • Obligatorisk avdekking. Dine personlige opplysninger kan bli avdekket til myndigheter på grunnlag av krav som er pålagt under gjeldende lovgivning.

  • Sammenslåinger og overtakelser. Dersom Fruugo skulle komme til å selge sin virksomhet eller deler av den, kan aktuelle personlige opplysninger bli overført til den nye eieren.

 5. BEHANDLING AV OPPLYSNINGER KNYTTET TIL MINDREÅRIGE

  Vi unngår å samle inn personlige opplysninger om personer under 16 år. Ettersom det kan være vanskelig å bekrefte alderen til brukere av denne tjenesten, kan informasjon knyttet til personer under 16 år, ende opp i databasene våre.

  I henhold til våre retningslinjer kan ikke mindreårige (i Storbritannia er dette personer under 18 år) kjøpe eller inngå i andre juridiske avtaler på dette nettstedet uten samtykke fra foreldre eller foresatte.

 6. KVALITETEN PÅ OPPLYSNINGENE

  Vi forsøker å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at personlige opplysninger er nøyaktige og oppdaterte. Visse Fruugo-tjenester kan tillate brukere å administrere sine egne opplysninger. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å ikke oppgi falske opplysninger til Fruugo.

 7. SIKKERHET

  Selv om det alltid er en viss risiko knyttet til behandling av personlige opplysninger, og ingen teknologi eller prosessering er 100 % sikker, iverksetter Fruugo tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personlige opplysninger mot uautorisert tilgang, avdekking eller annen uautorisert behandling med hensyn til opplysningenes art, tekniske muligheter for databeskyttelse, relevante trusler og kostnader knyttet til databeskyttelse.

  Slike tiltak omfatter, der det er nødvendig, bruk av brannmurer, kryptering, verktøy for sikring av tjenere, implementering av egnede administrasjonsystemer og behandling av tilgangsrettigheter, adekvate instruksjoner for personer som er involvert i databehandling, valg av underleverandører og bruk av kontrakter og andre aktuelle tiltak. Vi bruker teknologi som overholder aktuelle standarder for å sikre konfidensialiteten til våre transaksjoner.

 8. BRUKERIDENTIFIKASJON OG BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

  Fruugo bruker informasjonskapsler på sitt nettsted. Informasjonskapsler er små filer som sendes til din datamaskin fra nettstedet, som gjør det mulig å samle inn visse typer informasjon om din datamaskin, inkludert IP-adressen din, datamaskinens operativsystem, nettlesertypen din og adressen til nettstedet du kom til Fruugos nettsted fra. Bruken av informasjonskapsler er ment å gi deg fordeler, som å slippe å skrive inn passord igjen og igjen i løpet av en økt, eller behovet for å legge varer i handlevognen på nytt dersom økten av en eller annen grunn skulle bli avbrutt. Informasjonskapsler brukes også for å analysere nettrafikk, slik at vi kan utvikle tjenestene våre.

  Vi kan også bruke såkalte «web beacons» i forbindelse med visse nettsteder. Vi bruker ikke web beacons for å identifisere individuelle brukere, men for å utvikle nettstedene våre. Web beacons er vanligvis grafiske bilder som plasseres på et nettsted, og som kan brukes til å samle inn informasjon om bruken av nettstedet. Web beacons produserer vanligvis ingen annen informasjon enn den som sendes inn av brukerens nettleser til tjenesteleverandøren som en del av bruken av tjenestene. De gjør det også mulig å analysere informasjonskapsler. Dersom bruk av informasjonskapsler ikke tillates, kan ikke web beacons spore brukernes handlinger, men de kan fortsatt samle inn informasjon som produseres av nettleseren din.

  Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler eller vil bli varslet før de plasseres, må du endre nettleserinnstillingene dine slik at nettleseren tillater deg å gjøre dette. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan du ikke bruke alle tjenestene eller funksjonaliteten på nettstedet. Enkelte tjenesteleverandører som har innhold som knyttes til eller fra Fruugo-nettstedet, kan også bruke informasjonskapsler eller web beacons på sitt nettsted. Fruugo har ikke tilgang til eller kontroll over disse informasjonskapslene.

 9. DINE RETTIGHETER

  I henhold til gjeldende lovgivning har du rett til å sjekke informasjonen om deg, som vi har samlet inn. I henhold til gjeldende lovgivning har du rett til å kreve at uriktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personlige opplysninger korrigeres eller fjernes. Du har også rett til å forby Fruugo å bruke informasjon om deg til direkteannonsering, fjernsalg eller andre former for markedsføring eller undersøkelser om markedsføring og kundetilfredshet.

  For å håndheve rettighetene som er beskrevet overfor, må du sende inn en signert forespørsel til:

  Fruugo.com Ltd
  Privacy
  Fountain Street House
  Fountain Street
  Cumbria
  LA12 7EQ
  UK

 10. NAVNET PÅ FILEN MED PERSONLIGE OPPLYSNINGER OG KONTROLLINSTANSEN

  Kontrollinstansen er Fruugo.com Ltd. (firmanummer: 6553460), 13 Fountain Street, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.
  Registreringsnummer: Z1333679

 11. ENDRING I BESKRIVELSEN AV FILEN MED PERSONLIGE OPPLYSNINGER

  Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre innholdet i beskrivelsen av filen med personlige opplysninger. Dersom innholdet i beskrivelsen av filen med personlige opplysninger er materielt svekket fra ståstedet til personene opplysningene gjelder, skal disse personene varsles om slike endringer i Fruugo-tjenesten i 30 dager.